Legio XIII Gemina

Legio XIII. Gemina: jedna z římských legií. Její jméno znamená ' dvě legie', nebo dvojí, či dvojitá. Název napovídá že mohla, či byla složena ze dvou stávajících legií, které buď utrpěly těžkou porážku, nebo naopak se vzepřeli Císaři a byly rozpuštěny a následně sloučeny do jiné jednotky.

Třináctá legie, byla založena římským generálem Juliem Caesarem v r.57 př. nl, během války v Galii před tím, než napadl kmen Belgů.Existence této jednotky je zaznamenána v jeho zápiscích o boji proti Nervianům, popisuje, jak se setkal s Aremoricany a prohlašuje, že byla přítomna při obléhání Gergovie. Blokáda Alesie v r.52 musela být pro tuto jednotku jednou z prvních operací.

Když byl Pompeius poražen,mezi Octavianem a jeho kolegou triumvirem Markem Antoniem začala válka, která vyvrcholila v námořní bitvě u Actia (r.31). Octavian porazil svého soupeře a získal nadvládu ve Středozemním moři. Od této chvíle je znám jako císař Augustus. Třináctá, která byla posílena o vojáky z rozpuštěných legií, byla napříště známa jako Gemina a byla poslána do Illyrica nebo Gallie Transpadany. V r.15,byla legie převelena do Slovinska, kde Augustův syn Tiberius dobil alpské regiony. V r.6 n.l., měl Tiberius vést nejméně osm legií (VIII. Augusta a XIII. Gemina z Pannonie, XV. Apollinaris a XX. Valeria Victrix z Illyrica, XXI. Rapax z Raetie, Gemina XIV. a XVI. Gallicu z Germanie Superior + neznámou jednotku) proti králi Marobodovi z Markomanie. Ve stejnou dobu, se I. Germanica, V. Alaudae, XVII., XVIII. a XIX. Přestěhovali na výchozí čáru podél Labe. To byla nejvelkolepější operace, která byla kdy vedena v Římskou armádou (nejméně 66000 mužů), ale nepokoje v Pannonii znemožnili její provedení. Po tři roky Římané bojovali, aby obnovil pořádek na Balkáně a třináctá byla jedním z aktivních účastníků.

Během přerozdělení funkcí v římských silách po bitvě v Teutoburgském lese (září r.9 n.l.), legie byla poprvé převelena do Augsburgu, možná byla krátce v Mohuči (s Gemina XIV. a XVI. Gallica), a konečně (v r.16?) do Vindonissa (dnešní Windisch) v Germanii Superior. Zde měla bránit průsmyk v Alpách proti případné germánské invazi do Itálie.
Během panování Claudia (r.41-54),byla třináctá legie poslána do Pannonie, kde zůstal v Poetoviu, moderní Ptuj ve Slovinsku. Sídlila v pevnosti VIII. Legio Augusta, která byla nyní převelena na Dolním Dunaji.

Pannonii, se legie postavila na stranu Vespasiana, a byla mezi vítězi během druhé bitvy u Cremony (říjen r.69). Odtud byla třináctá poslána do Porýní, kde Římský generál Petillius Cerialis vedl expediční síly proti povstaleckým Batavianům (r.70).
Císař Domitian (r.81-96) XIII. Legio Gemina převelel do nově založeného Castra ve Vindoboně (dnešní Vídeň) v r.89. Dákové vtrhli do říše v r. 86 poté co porazili legii, které měla údajně bránit Moesii. V r.88, velká římská armáda zaútočila na Dacii a generála Tettia porazil jeho král Decebalus u Tapae;
Jak je dobře známo,situace na horním Dunaji byla napjatá. XXI. Legio Rapax byla zničena. V r.92-93,se třináctá zúčastnila Domitianovi války proti Suebům a Sarmatům.Když do Dacie vpadl Trajan (r.101-106), třináctá zůstala doma, zřejmě od počátku v Apulu (dnešní Alba Julia). Dlažba se slovy XIII. Gemina a I. Adiutrix naznačují, že krátce sdílela castrum s jinou jednotkou, ale je třeba poznamenat, že nápisy z dlaždic nelze pokládat za průkazné. Tak či onak, I. Adiutrix byla převelena do r.114.
Třináctá byla vnímána jako nejdůležitější jednotka umístěná na Dáckém území. Zde zůstala, i když se často účastnila kampaní v jiných provinciích. Odřady legie byly poslány proti Parthské říši v r.115-117, a to za Lucia Vera (r.161-169); přítomnost oddílu během války proti židovskému mesiáši Šimonu Ben Kosibovi v letech 132-136 se dá předpokládat.
Na začátku panování císařů Commoda, Pescennia Nigera byl Clodius Albinus(budoucí císař) velitelem V. Legio Macedonica a s XIII. Legio Gemina, porazil Sarmaty. Tyto dvě legie spolu často spolupracovaly.