Malé turné v Jevíčku

03.06.2019 14:50

Dne 30.5. - 1.6. Legio X. posílená naší menší jednotkou Legio XIII, vybudovali pochodový tábor v městě Jevíčku, kde jsme tyto dny absolvovali připravený a poutavý program  Archeologickým ústavem AV ČR, Brno a s vedením města Jevíčka.

Tímto je všechny moc pozdravujeme a těšíme se na další setkání.

Zde odkaz na fotogalerii Jevíčko 2019

Jaké to tam bylo, a jak moc se místní bavili, a jak byli nadšeni, můžete posoudit těmito vzkazy pro nás:

 

Carissimi amicis, Ave!

Toto největší Ave od prostého měšťana z města na okraji impéria patří Vám!

Bylo mi nesmírnou ctí a radostí podílet se společně s Vámi na letošním Jevíčkovění. Když ale tleskám, slova se propadají do hlubin duše.

Po Vašem boku jsem si užil krásné tři dny! Až se hanbím, jak jsem se vezl ...

Váš za Římana přetógovaný Germán

Rudolfus Aries

 

PS: a zde přeposílám Vám adresovanou telegrafickou depeši básníka Rudolfa Matyse 

 

Drazí přátelé,

v podkresu vašeho římsko-germánského Jevíčkovění rezonuje i to obecnější, třebaže nevyslovené: že totiž jakékoli zásadní pozitivní změny ve společnosti nemůžou začínat někde ve všemožnými dřevomorkami dnes už prožraném "vršku", ale odspodu, v půdě, kořínky kultury náležitě prokypřené, a znova tedy od zrníček a jejich klíčků.

Zdánlivě nepatrné, "okrajové"? Ale kdeže! Vnějškovým rozsahem se takové počiny sice zdají být drobné, ale protože jsou budovány z látek o velké specifické váze, obsahují i silnou gravitační potenci. A v ní, v té inspirativní příkladnosti, spočívá tudíž taky jedinečnost Vašeho "jevičkověného" obětavého i kvalifikovaného počínání, kterou lze jen těžko úplně docenit. A zároveň s tím tu na povrch vyvěrá i mnohem obecnější naděje!

Jsem tudíž náramně rád, že o tom vím a že tomu můžu být i trochu nablízku; to, že Vám všem fandím, je slabé slovo! 

 

Z pražského Žižkova Vás zdraví Rudolf Matys

 

 

Přátelé!

 

I já bych rád vyslovil zcela upřímné poděkování všem, co se na té perfektní akci podíleli, ať již jakoukoliv formou. V archeologii pracuji už 25 let, dělal jsem spousty popularizačních akcí, a klidně můžu prohlásit, že tato byla suverénně nejlepší, nejzábavnější ze všech. První, co jsem doma po skončení říkal, bylo, že je škoda, že Mušov není v Jevíčku. Ale nevadí, my budeme Mušov a Římany do Jevíčka přinášet pravidelně, stejně tak jako Jevíčko se budeme snažit skrze Římany propojovat s naším jihem. Kostky jsou již totiž vrženy a letošním Jevíčkověním jsme definitivně překročili Rubicon. A budu moc rád, když se na těchto budoucích akcích budete chtít podílet s námi.

Srdečně Vás zdravím a velmi se těším na všechna naše budoucí setkání!

 

Balázs Komoróczy