Co je vlastně zač, občanské sdružení, nyní spolek ROMA VICTOR? Je to parta mužů i žen od 17 let do důchodového věku, otců rodin, studentů, středoškolsky i vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří se rádi baví a mají rádi šerm a období starověkého Říma. Naše sdružení bylo založeno někdy v roce 2006 . Shodou okolností měl v té době premiéru Oscary ověnčený film Gladiátor. Vybrali jsme si XIII. legii Geminu Augustu, založenou Gaiem Juliem Caesarem, která sice přímo nepůsobila na našem území ale byla dočasně převelena, do nově založené pevnosti ve Vindoboně. (dnešní  Vídeň) .

Období které znázorňujeme, je za vlády Tita Flavia Vespasiana r.69 - 79. Jeho vláda je dobře známa především daňovými reformami, jimiž se mu podařilo obnovit pořádek a finanční stabilitu říše, úspěšným tažením proti Židům a četnými ambiciózními stavebními projekty, mezi nimiž vyniklo zvláště Koloseum.

Legio XIII Gemina

                                

 

Slavní bojovníci XIII Legio Geminy Augusty, kteří bojovali a umírali za slávu Říma, od doby vzniku XIII Legie až do její zániku