ŘÍMSKÉ LEGIE

 
Jak má vypadat Signifer Cohortis Speculatorum, zde je Signifer celé kohorty Marka Antonia před bitvou u Actia 31 př. Kr., kde byla Legio XIII Gemina na Antoniově straně - ve stavu legie jsou 3-4 "speculatores",  takže tady představoval i samostatnou kohortu pro všechny legie, které tam Marus Antonius měl.
Protože užívají při průzkumu koně, mají ranou spathu, . Speciální náčiní jako římskou kryptografickou hůlku na šifrování depeší, ocílky na rozdělání ohně, zavírací polní nůž, atd. už pro něj máme zdokumentované, všimněte si, že nemá sandály, ale uzavřenou obuv "speculatores" bez cvočků na podrážce, aby se mohl pohybovat tiše, doporučoval bych, aby měl i bumerang (máme fotografie nálezu s rozměry), který Římané převzali v Gallii a "speculatores" ho užívali k lovu ptáků a tichému omráčení hlídek, protože museli přivést do vlastních linií "jazyka", musel se s ním ale naučit zacházet